วิธีการตั้งค่าบัญชีของคุณ

การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณ
  1. กดตรงชื่อผู้ใช้งานอยูุ่ที่ด้านบนของเว็บไซต์ Productfromthailand (PFT)
  2. กดปุ่มลิ้งที่เกี่ยวข้องที่คุณต้องการจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนนั้นๆ
  3. กรอกข้อมูลที่คุณต้องการจะแก้ไข หลังจากนั้นกดปุ่ม 'บันทึก' เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูล