วิธีการค้นหาสินค้า

ขั้นตอนการค้นหาสินค้า
การค้นหาสินค้าสามารถไปที่ช่องบนขวาของเว็บไซต์ Productfromthailand (PFT) และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. กรอกคำค้นหาหลักหรือชื่อของสินค้าที่ต้องการค้นหา หลังจากนั้นกดเครื่องหมายแว่นขยาย