เข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิก

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ หรือ การสมัครสมาชิก
การเข้าสู่ระบบ, กดปุ่ม 'เข้าสู่ระบบ' ปุ่มอยูุ่ที่ด้านบนของเว็บไซต์ Productfromthailand (PFT) และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 • เข้าสู่ระบบทั่วไป
  1. กรอกรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านของผู้ใช้งาน
  2. กดปุ่ม 'เข้าสู่ระบบ' เพื่อยืนยันการเข้าสู่เว็บไซต์

 • เข้าสู่ระบบผ่านทาง Social Media
  1. กดปุ่ม 'Google' หรือ 'Facebook' ในส่วนของเข้าสู่ระบบด้วย Social Media
  2. กรอกรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านของผู้ใช้งานของ Social Media

  การสมัครสมาชิก, กดปุ่ม 'สมัครสมาชิก' ปุ่มอยูุ่ที่ด้านบนของเว็บไซต์ Productfromthailand (PFT) และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. กดปุ่ม 'สมัครสมาชิก' โดยการสมัครสมาชิกจะมีสองแบบ คือ (1) ลูกค้าทั่วไป (2) สมัครสมาชิกเป็นผู้ค้า
  2. กรอกข้อมูลทั่วไป
  3. กรอกรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านของผู้ใช้งาน
  4. กดปุ่ม 'บันทึก' เพื่อนเสร็จสมบูรณ์การสมัครสมาชิก หรือ กดปุ่ม 'กลับ' เพื่อกลับไปสู่หน้าเว็บไซต์ก่อนหน้า